Cele două companii, Iveco și Shell, lansează un apel la acțiune pentru tranziția de la combustibilii clasici, la combustibili pe bază de LNG și bioLNG, pentru decarbonizarea transportului. Luca Sra, COO IVECO Truck Business Unit, a subliniat angajamentul IVECO de a deveni independent de combustibilii fosili până în 2040, anticipând cu 10 ani obiectivul UE de neutralitate în ceea ce privește emisiile de carbon.

IVECO și Shell au organizat astăzi un eveniment comun sub numele „Tranziția către un nivel net zero emisii – Calea spre un sistem sustenabil de transport cu vehicule grele”, cu scopul de a atrage atenția, într-un panel de discuții inter-industriale, asupra nevoii de decarbonizare a industriei transporturilor. În cadrul evenimentului, cele două companii au lansat și un apel la acțiune pentru tranziția de la combustibilii clasici la combustibili alternativi și au discutat despre prioritățile pentru următorii ani în tranziția la noi surse de energie.

În plus, a fost subliniată necesitatea adoptării la scară mai largă a unor surse de energie mai puțin poluante și rolul pe care gazul natural lichefiat (LNG) și biogazul (bioLNG) trebuie să îl joace în acest proces, alături de evoluțiile în domeniul eficienței vehiculelor și al tehnologiilor de propulsie electrică și pe bază de hidrogen.

La eveniment au participat reprezentanți ai Uniunii Internaționale a Transportatorilor Rutieri (International Road Transport Union – IRU), consultanți renumiți în mediul de business, precum reprezentanți ai Deloitte, dar și Luca Sra, COO IVECO Truck Business UnitPatrick Carré, Vicepreședinte Global Transport Comercial Rutier, Shell, și alți actori importanți ai mediului de afaceri.

În cadrul IVECO, am abordat provocarea reprezentată de calitatea aerului și de schimbările climatice ca o adevărată urgență, deoarece aceste probleme nu așteaptă pe nimeni. Din acest motiv, IVECO s-a angajat să devină independent de combustibilii fosili până în 2040, anticipând cu 10 ani obiectivul ambițios stabilit de Comisia Europeană, vizând neutralitatea în ceea ce privește emisiile de carbon”, a declarat Luca Sra, COO IVECO Truck Business Unit. „Decarbonizarea industriei transporturilor nu este doar necesară, ci este și posibilă. Pentru a face acest lucru, toate părțile interesate din lanțul valoric al biometanului trebuie să își unească forțele, pentru a sprijini dezvoltarea în continuare a tehnologiei și pentru a promova rolul biometanului ca factor care să contribuie la atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de CO2 în transportul greu”,a adăugat acesta.

Cele două companii și-au asumat să decarbonizeze transportul, însă au atras atenția că un viitor mai curat necesită cooperarea diferitelor părți interesate – de la industria energetică și producătorii de vehicule, până la clienți și autorități. Conform lui Giandomenico Fioretti, Business Director Propulsie Alternativă IVECO, în ultimii ani cererea de autocamioane propulsate cu LNG a crescut constant, vehiculele evoluând de la un produs de nișă, în 2015, la aproape 4% din volumul total al industriei de astăzi. Combustibilul pe bază de biometan reprezintă 17% din combustibilul pe bază de gaze utilizat în transport la nivelul UE, iar reprezentanții IVECO se așteaptă să fie disponibil la scară largă în următorii ani. Totodată, pentru a răspunde acestei tendințe în creștere, participanții la eveniment au agreat că este necesară o extindere a infrastructurii, pentru a stimula în continuare producția de bioLNG, ca factor-cheie pentru atingerea obiectivului de zero emisii nete de CO2. În cadrul evenimentului au fost discutate și aspecte privind reglementările în domeniu, eficiența camioanelor alimentate pe bază de gaz și nevoile privind dezvoltarea tehnologică. Panelul de discuții s-a încheiat cu considerații privind importanța colaborării între diferitele companii din ecosistem, pentru a permite decarbonizarea transporturilor, și cu un apel la acțiune, pentru ca toate părțile interesate să își unească forțele pentru a sprijini tranziția către LNG și bioLNG, pe calea către sustenabilitate.