2021, un an cu probleme provocate de pandemie, a fost unul plin de incertitudini pentru transportatorii rutieri. Un an în care au făcut constant ”balet” între teama de investiții și dorința de a ține, totuși, pasul cu piața, între dorința de a mai recupera din profitul pierdut în 2020 și cel diminuat de scumpirea carburanților din 2021.

La fel de adevărat însă este și faptul că mulți transportatori români au încercat să ocolească legea. Scuzele invocate pot fi multe, dar cifrele vorbesc singure despre situația de pe șoselele României.

În 2021, inspectorii ISCTR au controlat 106.921 de autovehicule, fiind constatate 21.616 de contravenții și aplicate 18.778 de procese verbale de constatare și sanctionare. Adunate, valoarea acestor sancțiuni este de 97.729.740 lei, De asemenea, la sediile societăților de transport, au fost controlate 8.767 de autovehicule, fiind constatate 2.723 de contravenții, concretizate în 2021 de procese verbale aplicate, valoarea acestora fiind de 22.648.925 lei.

Sunt rezultate pe care le apreciem ca fiind excepționale și care vin sa sublinieze volumul enorm de muncă depus la nivelul inspectoratului, dar și gradul ridicat de profesionalism de care inspectorii noștri au dat dovada în exercitarea activităților de control. Sunt rezultate excepționale, dar care nu sunt de natură să ne bucure, întrucât acestea subliniază, pe de altă parte, și caracterul pregnant contraventional al activității pe care întreprinderile de transport le prestează, mai ales dacă ne gândim la faptul că activitatea noastră se concentrează foarte mult pe aspecte care influențează foarte mult gradul de siguranță rutieră a traficului, de care noi, toți participanții la trafic rutier, finalmente beneficiem., a declarat Mihai Alecu, inspector-șef ISCTR.

Care sunt principalele nereguli

  • ART.8, ALIN.1, LIT.I. intervenția asupra echipamentului/aparaturii de înregistrare, diagramei tahografice sau cartelei tahografice astfel încât aceasta să poată conduce la alterarea datelor înregistrate și/sau a informațiilor conținute în raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de înregistrare: 259 de cazuri constatate

  • ART.8, ALIN.1, LIT.F. utilizarea altei cartele tahografice decât a celei emise conducătorului auto: 117 de cazuri constatate

  • ART.8, ALIN.2, LIT.Ț. scoaterea neautorizată a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de înregistrare, care are impact asupra înregistrării datelor relevante: 28 de cazuri constatate

  • ART.8, ALIN.3, LIT.C. depășirea cu 4 ore sau mai mult, dar mai puțin de 9 ore, a duratei maxime de conducere săptămânale: 9 cazuri constatate

Supra-tonajul, pericolul invizibil

Evident, o altă problemă majoră a fost supra-încărcarea camioanelor. Cu ce consecințe? Nu mulți își bat capul cu astfel de întrebări, dar, uneori, prețul a fost plătit cu vieți omenești. Când nu s-a întâmplat asta, am decontat cu toții, indirect, profitul rapid al unora. Cum? Uite ce spun specialiștii:

„Supraîncărcarea autovehiculelor de mare tonaj are consecințe dramatice în ce privește siguranța traficului rutier din două puncte de vedere:

  1. Trebuie avut în vedere că sistemul de frânare al autovehiculelor este astfel dimensionat și eficiența lui este calculată până la anumite valori de încărcare utilă, astfel încât supraîncărcarea lor până la niveluri absurde face ca eficiența sistemului de frânare sa tindă către zero, cu consecințe directe și greu de imaginat asupra siguranței traficului rutier. Spațiile de frânare până la oprirea în siguranță sunt mărite considerabil, în condițiile unui trafic rutier și așa extrem de aglomerat. De asemenea, regimul de exploatare a anvelopelor este unul greu de imaginat, fiind de notorietate accidentele rutiere soldate cu cele mai grave consecințe, care au la origine explozia anvelopelor camioanelor supraîncărcate.

  1. În același timp, trebuie avută în vedere deteriorarea profundă a căii rutiere, nu doar a stratului de asfalt de suprafață, ci chiar a fundației drumului. Este de notorietate apariția așa-numitor șleauri, făgașe care au apărut pe carosabilul drumurilor intens tranzitate, făgașe în care apare fenomenul retenției de apă atunci când plouă, și fiecare dintre noi am experimentat conducerea unui autoturism peste aceste făgașe pline cu apă, exersându-ne abilitățile de conducător auto al unui autovehicul care acvaplanează.”

Imobilizarea, o soluție

”Totalul sancțiunilor aplicate pe parcursul acestor patru acțiuni de control tematice in anul 2021, a atins suma de 6.595.550 lei. Dar nu asta am urmărit neapărat, ci să descurajăm fenomenul prin imobilizarea vehiculului „on the spot”, până la îndeplinirea condițiilor legale de continuare a transportului, adică aducerea vehiculului în tonaj nominal. Toate vehiculele cărora li s-a permis reluarea transportului au îndeplinit finalmente condițiile legale, fiind descărcate pe loc, operațiuni care au generat costuri deloc neglijabile pentru transportatori, atât în bani cât și ca timp și mai ales imagine.”, a mai declarat Mihai Alecu.

Controlul de la distanță, tot mai aproape

”Ne asigurăm că progresul tehnic nu va ocoli Inspectoratul Rutier, fiind în derulare, pe anul 2022, o serie de procese de achiziție a echipamentelor digitale necesare comunicării de la distanță, în timp real, cu tahografele digitale inteligente aflate în echiparea autovehiculelor, dar și echipamente care vor crește gradul de digitalizare general al institutiei, în conformitate cu strategia în domeniu stabilită la nivel guvernamental. Începând cu anul 2017, ISCTR a devenit dintr-un consumator de expertiză în ceea ce privește depistarea științifică a dispozitivelor de manipulare a tahografelor, într-un furnizor de asemenea expertiză, participarea inspectorilor noștri la diverse întâlniri de profil în cadrul EUROCONTROLE ROUTE fiind puternic apreciată prin prisma gradului ridicat de profesionalism, dovedit prin acțiunile de până acum.”, a mărturisit Mihai Alecu.